hosting menu left

hosting menu right

interior design logo

Doggy-Dance

Kalender

October 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

CLUBREGLEMENT 


TOELATINGSVOORWAARDEN .

Iedereen kan lid worden van onze Hondenschool. Mits het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, en bij inschrijving het voorleggen van de inentingen die uw hond van de dierenarts gekregen heeft. Alsook het respecteren van het huishoudelijk reglement dat hieronder te lezen valt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

- Het is ten strengste verboden te roken op het terrein alsook het verbruiken van drank in het algemeen op het terrein.

- Voor de les dient de geleider zijn hond in de daartoe bestemde plasweide uit te laten.

- Hondenpoep op de terreinen en de plasweide dienen opgeruimd te worden

- Het plassen tegen toestellen en omheiningen moet vermeden worden. Dit maakt het werken met andere honden zeer moeilijk

- Elke hond die de oefenterreinen betreedt moet de nodige inentingen gekregen hebben, en die moeten jaarlijks hernieuwd worden. De geleider is verantwoordelijk voor de geldigheid hiervan.

- Per geleider kan en mag er maar met één hond per lesuur getraind worden.

- Principieel zijn de terreinen enkel toegangelijk tijdens de lesuren voor geleiders met een geldige lidkaart. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur.

- De toestellen dienen met zorg behandeld te worden en zullen na de les terug op hun voorziene plaats gebracht worden.

- Elke geleider let erop dat de poortjes van de terreinen gesloten zijn bij het optreden en het verlaten ervan.

- Ruwe behandeling van de hond wordt niet getolereerd, zoniet heeft de dienstdoende instructeur het recht de geleider van het terrein te sturen.

- Geleiders die de les vroeger wensen te verlaten, vragen daartoe de toestemming aan de dienstdoende instructeur.

- Loopse teven zijn niet toegelaten op en rond de terreinen en dit voor een periode van 3 à 4 weken vanaf de aanvang van de loopsheid.

- Prikbanden zijn verboden.

- De instructeurs behouden zich het recht een geleider met hond terug naar een lagere klasse te sturen. Dit kan echter enkel gebeuren na overleg met de Raad van Bestuur.

- De minimum leeftijd van de geleider voor deelname aan de lessen is 15 jaar, uitzondering kan verleend worden door de Raad van Bestuur.

- Elke geleider volgt de les zoals die wordt gegeven door de dienstdoende instructeur.In het belang van een vlot verloop van de les, worden de geleiders geacht zich te schikken naar de lesopdrachten, door de instructeur gegeven.

- Elke geleider is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond.

- Honden worden in de kantine altijd aan de leiband gehouden.

- Honden die loslopen buiten de oefenterreinen staan steeds onder toezicht van hun geleider, er spelen immers ook kinderen in de nabije omtrek. Speeltoestellen voor de kinderen zijn verboden voor honden.

- Principieel worden de lessen aangevat op het voorziene uur. Laatkomers dienen toestemming te vragen aan de instructeur van hun categorie om het terrein te betreden.

- De leden worden geacht zich naar behoren te gedragen, sportiviteit en respect tegenover elkaar zijn, in het belang van de hondenschool in zijn geheel, prioritair.

- Hebt U problemen, aarzel dan niet deze aan uw instructeur te vragen, wij staan voor U en Uw viervoeter altijd klaar.

- Het bereikte resultaat komt overeen met geduld. Denk eraan dat het oefenen niet afgelopen is na de les. Ook thuis dient er getraind te worden.

- Steunende leden zijn personen die lid zijn van een andere hondenschool aangesloten bij de K.K.U.S.H, of personen die de hondenschool willen steunen. Ook zij dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

- De Raad van Bestuur behoudt steeds het recht te beslissen over het lidmaatschap.

- Na het betalen van het lidgeld en het ontvangen van de lidkaart is men lid van de hondenschool voor de duur van 1 jaar.

WE WENSEN U VEEL SUCCES MET HET TRAINEN EN OPVOEDEN VAN UW VIERVOETER 


website hosting main area bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.