Huishoudelijk Reglement

Het is ten strengste verboden, te roken op het terrein alsook het verbruiken van drank in het algemeen op het terrein.

Voor de les dient de geleider zijn hond in de daartoe bestemde plasweide uit te laten. Hondenpoep op de terreinen en de plasweide dient opgeruimd te worden.

Het plassen tegen toestellen en omheiningen moet vermeden worden. Dit maakt het werken met andere honden zeer moeilijk.

Ieder hond die de oefenterreinen betreedt moet de nodige inentingen gekregen hebben, en die moeten jaarlijks hernieuwd worden. De geleider is verantwoordelijk voor de geldigheid hiervan.

Per geleider kan en mag er maar met één hond per lesuur getraind worden.

Principieel zijn de terreinen enkel toegankelijk tijdens de lesuren voor de geleiders met een geldige lidkaart. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden bij de Raad van Bestuur.

De lessen gaan door op de terreinen van de hondenschool.

Alle toestellen die eigendom zijn van de hondenschool, blijven steeds op de terreinen van de hondenschool en kunnen enkel uitgeleend worden mits toetsemming van de Raad van Bestuur.

De toestellen dienen met zorg behandeld te worden en zullen na de les terug op hun voorziene plaats gebracht worden.

Elke geleider let erop dat de poortjes van de terreinen opnieuw gesloten worden bij het betreden en het verlaten ervan.

Ruwe behandeling van de hond wordt niet getolereerd, zoniet heeft de dienstdoende instructeur het recht de geleider van het terrein te sturen.

Geleiders die de les vroeger wensen te verlaten, vragen daartoe toestemming aan de deinstdoende instructeur.

Loopse teven zijn niet toegelaten op en rond de terreinen en dit voor een periode van 3 à 4 weken vanaf de aanvang van de loopsheid.

Prikbanden zijn verboden.

De instructeurs behouden zich het recht een geleider met hond terug naar een lagere klasse te sturen. Dit kan enkel gebeuren na overleg met de Raad van bestuur.

De minimum leeftijd van de geleider voor deelname aan de lessen is 12 jaar, uitzondering kan verleend worden door de Raad van Bestuur.

Elke geleider volgt de les zoals die wordt gegeven door de dienstdoende instructeur. In het belang van een vlot verloop van de les, worden de geleiders geacht zich te schikken naar de lesopdrachten, door de instructeur gegeven.

Elke geleider is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond.

Honden worden in de kantine aan de leiband gehouden.

Honden die loslopen buiten de oefenterreinen staan steeds onder toezicht van hun geleider, er spelen immers ook kinderen in de nabije omtrek.

Principieel worden de lessen aangevat op het voorzien uur. Laatkomers dienen toestemming te vragen aan de instructeur van hun categorie om het terrein te betreden.

De leden worden geacht zich naar behoren te gedragen. Sportiviteit en respect tegenover elkaar, zijn in het belang van de hondenschool, prioritair.

Hebt U problemen, aarzel dan niet deze aan uw instructeur te vragen, wij staan voor U en Uw viervoeter altijd klaar.

Denk eraan dat het oefenen niet afgelopen is na de les. Ook thuis dient er getraind te worden.

Steunende leden zijn personen die lid zijn van een hondenschool aangesloten bij de K.K.U.S.H., of personen die de hondenschool willen steunen. Ook zij dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.

De Raad van Bestuur behoudt steeds het recht te beslissen over het lidmaatschap.

Na het betalen van het lidgeld is men lid van de hondenschool voor de duur van 1 jaar.